Potreba za renovacijama

Naše godišnje izvješće koje se temelji na istraživanju, Healthy Homes Barometer 2022 (Barometar zdravih domova 2022.), pokazuje da smanjenjem rizičnih faktora u unutarnjoj klimi, kao što su izloženost vlazi i gljivicama te povećanje količine dnevne svjetlosti u stambenim zgradama, putem pravilnih renovacija može donijeti mnoge pogodnosti kao što su: ušteda energije, poboljšanje zdravstvenog stanja i zaštita okoliša.